مرجع خطاهای مودم

۶۲۶ . رشته را نمی‌تواند بارگذاری کند .

 

۶۲۷ . کلید را نمی‌تواند بیابد .

 

۶۲۸ . Port قطع شد .

 

۶۲۹ . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می‌شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).

 

۶۳۰ . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می‌شود .

 

۶۳۱ . Port توسط کاربر قطع شد .

 

۶۳۲ . اندازه ساختار داده اشتباه می‌باشد .

 

۶۳۳ . Port هم اکنون مورد استفاده می‌باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده‌است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده‌است) .

 

۶۳۴ . نمی‌تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .

 

۶۳۵ . خطا مشخص نشده‌است .

 

۶۳۶ . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده‌است .

 

۶۳۷ . رشته (string) نمی‌تواند تغییر یابد .

 

۶۳۸ . زمان درخواست به پایان رسیده‌است .

 

۶۳۹ . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .

 

۶۴۰ . خطای NetBIOS رخ داده‌است .

 

۶۴۱ . سرور نمی‌تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .

 

۶۴۲ . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می‌گردد ، (دو کامپیوتر می‌خواهند با یک اسم وارد شوند) .

 

۶۴۳ .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .

 

۶۴۴ . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .

 

۶۴۵ . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده‌است.

 

۶۴۶ . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .

 

۶۴۷ . حساب قطع می‌باشد .

 

۶۴۸ . اعتبار password تمام شده‌است .

 

۶۴۹ . حساب اجازه Remote Access را (دستیابی راه دور) را ندارد . (به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده‌است) .

 

۶۵۰ . سرور Remote Access (دستیابی راه دور) پاسخ نمی‌دهد .

 

۶۵۱ . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده) خطایی را گزارش کرده‌است . (خطا از طرف مودم بوده‌است) .

 

۶۵۲ . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می‌گردد .

 

۶۵۳ . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی‌باشد .

 

۶۵۴ . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می‌نماید .

 

۶۵۵ . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی‌شود .

 

۶۵۶ . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می‌باشد .

 

۶۵۷ . فایل .INF دستگاه نمی‌تواند باز شود .

 

۶۵۸ . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می‌باشد .

 

۶۵۹ . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می‌نماید .

 

۶۶۰ . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .

 

۶۶۱ . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده‌است .

 

۶۶۲ . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته‌است.

 

۶۶۳ . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می‌نماید .

 

۶۶۴ . نمی‌تواند به حافظه اختصاص دهد .

 

۶۶۵ . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده‌است.

 

۶۶۶ . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی‌کنند .

 

۶۶۷ . فایل .INI رسانه را نمی‌تواند بخواند .

 

۶۶۸ . اتصال از بین رفته‌است .

 

۶۶۹ . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می‌باشد .

 

۶۷۰ . نمی‌تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۱ . نمی‌تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۲ . نمی‌تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۳ . نمی‌تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۴ . نمی‌تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۵ . نمی‌تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .

 

۶۷۶ . خط اشغال می‌باشد .

 

۶۷۷ . شخص به جای مودم پاسخ می‌دهد .

 

۶۷۸ . پاسخی وجود ندارد .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید