اندیشه های امام حسین (ع)

اندیشه های امام حسین (ع) بادقیق شدن در سخنان امام وبرداشتی که از محتوای آن داریم ،درمی یابیم که آن زمان با نهضت عاشورا فساد وانحرافات اخلاقی ودینی وعقیدتی آنقدر گسترده شده بود که ایشان ضرورت پایداری وایستادگی در برابر نابسامانی ها را با عمق وجود احساس کرد.وقتی امام قاطعانه بیعت با یزید را رد کرد،پسرعمویش مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد که یاران امام را گرد آوری کند ونظم بدهد.مسلم توانست افزون بر 20هزار تن را با خود همراه وشرایط را برای ورود امام فراهم کند.لیکن یزید در واکنش به اقدام امام سراسیمه عبید الله زیادربه حکومت کوفه گمارد.عبید الله به کوفه آمد وبا نیرنگ وتطمیع مسلم را کشت ویاران امام را که برای دیدار او لحظه شماری می نمودند پراکنده کرد.امام حسین(ع)بر تمام این وقایع آگاه بود ومی دانست سرانجام چه خواهد شد،بنابراین برای تحقق آرمان ها واندیشه هایش حتی به قیمت جان از مدینه به قصد کوفه حرکت کردوهیچ چیزوهیچ کسی نتوانست امام را از هدفش منصرف کندزیرا به جز خودش کسی دیگر نمی توانست اندیشه های اورا درک کند اندیشه ای که بسیار فراتر از زمان ومکان امام بود اندیشه ای که اعتقاد راسخ به راهی را نشان می دهدکه یک فرد آگاه می تواند انتخاب کند ودر آن گام بگذارد.گر چه شیعیان در طول تاریخ اسلام بر مظلومیت اهل بیت (ع)اشک وحسرت وماتم واندوه ریخته انداما واقعیت این است که مبارزه طلبی وپایداری اهل بیت (ع)در برابر حاکم فاسد زمان بدون کمترین حمایت در خور ستایش است وحکومت های منحرف ورعایا کم خرد هیچ گاه نتوانستند حقانیت اهل بیت (ع)را تحمل کنند از این رو حقیقت پیام عاشورا موجب شده تشیع در معرض هولناک ترین یورش های فکری قرار گیرد.امام از مدینه خارج شد.امام برای آزادی ((انسان))ارزش فوق العاده ای قائل بود.در شب عاشورا به اندک افرادی که با او مانده بودند فرصت انتخاب داد.می گفت:این جمائت نادان وفاسدوگمراه با من دشمنی دارند وتنها مرا می خواهند... وفردا آن روز همانند پدرش که حتی در بحبوحه جنگ دست از هدایت وآگاه ساختن مردم بر نمی داشت بار دیگر آزادی را برای بشریت فریاد زد:ای قوم اگر دین ندارید،لااقل در زندگی ودنیای خودتان آزاد مردباشید.مرگ دیدگاه اباعبدالله ویارانش شیرین تر وگواراتر از شهد عسل بود 

/ 0 نظر / 6 بازدید