اصطلاحات شبکه های کامپیوتری

● Share : 
به اشتراک گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه کامپیوتر های موجود در شبکه . 

● Time Sharing : 

نوعی شبکه در قدیم که از یک Main Frame به عنوان سرور استفاده می کردند . 

● ( LAN ( Local area network : 

شبکه های محلی و کوچک . 

● ( MAN ( Metropolition area network : 

شبکه های شهری . 

● ( WAN ( Wide area network : 

شبکه های گسترده همانند اینترنت . 

● Node : 

به هر کامپیوتر وصل به شبکه Node یا گره می گویند . 

● Server : 

سرویس دهنده . 

● Client : 

سرویس گیرنده . 

● Peer - to - Peer : 

شبکه های نظیر به نظیر که در آن هر کامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده ) . 

● Server - Based : 

شبکه های بر اساس سرویس دهنده که در آن یک یا چند کامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه کامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند . 

● Topology : 

توپولوژی به طرح فیزیکی شبکه و نحوه آرایش رایانه ها در کنار یکدیگر می گویند . 

● BUS : 

توپولوژی خطی که در آن رایانه ها در یک خط به هم وصل می شوند . در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند . 

● Ring : 

توپولوژی حلقوی که بصورت یک دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند . 

● STAR : 

توپولوژی ستاره ای که در آن از یک هاب به عنوان قطعه مرکزی استفاده می شود . و رایانه ها به آن وصل می شوند . 

● Collision : 

برخورد یا لرزش سیگنال ها . 

● NIC : 

کارت شبکه . 

● Coaxial : 

نوعی کابل که به کابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد ، و در برپایی شبکه ها به کار می رود . و دارای سرعت ۱۰ مگابیت در ثانیه است . 

● TP ( Twisted Pair : 

کابل های زوج به هم تابیده هستند و دو نوع دارند ، و در برپایی شبکه ها به کار می رود . و حداکثر دارای سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه است . 

● Fiber Optic : 

کابل فیبر نوری که در برپایی شبکه ها به کار می رود و سرعت بسیار بالایی ( بیش از ۱ گیگا بیت در ثانیه ) دارد. 

● Thinnet : 

کابا کواکسیال ( هم محور ) نازک با پشتیبانی ۱۸۵ متر بدون تقویت کننده . 

● Thiknet : 

کابا کواکسیال ( هم محور ) ضخیم با پشتیبانی ۵۰۰ متر بدون تقویت کننده . 

● (UTP ( Unshielded T.P : 

نوعی کابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ که شامل پنج رده می باشند . 

●( STP ( Shielded T.P : 

نوعی کابل زوج به هم تابیده دارای حفاظ می باشد . 

● Rack : در شبکه های T.P. بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضای زیاد توسط کابل ها مورد استفاده قرار می گیرد . 

● Patch panel : 

دستگاهی که بین هاب و کابل قرار می گیرد . 

● RJ-۴۵ : 

فیش های مربوط به کابل های T.P. هستند . 

● IRQ :‌ 

وقفه . 

● Base I/O Port : 

آدرس پایه ورودی و خروجی . 

● Base Memory : 

آدرس پایه حافظه . 

● Boot ROM : 

قطعه ای برای بالا آوردن شبکه هایی که در آن هیچگونه دیسکی برای بالا آوردن نیست ( شبکه های Disk less ) . 

● Wireless : بی سیم . 

● ( WLAN ( Wireless LAN : 

شبکه هایی محلی بی سیم . 

● ( AP ( Access Point : 

دستگاهی که یک کامپیوتر بی سیم را به یک شبکه LAN وصل می کند . 

● Cell : 

محدوده ای را که یک AP تحت پوشش دارد را سلول ( Cell ) می گویند . 

● Protocol : 

پروتکلها ، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند و یک شبکه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می کند . 

● OSI : 

استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه ، وظایف را به هفت قسمت تقسیم کرده و به ۷ لایه OSI معروف شده اند و به ترتیب ( فیزیکی - پیوند داده ها - شبکه - انتقال - جلسه - نمایش و کاربردی ) می باشند . 

● پروژه ۸۰۲ : 

نوعی پروتکل برای اجزای فیزیکی شبکه های LAN می باشد . 

● CSMA/CD : 

نوعی روش دسترسی به خط با استفاده از روش گوش دادن به خط . 

● Token Ring : 

روش عبور نشانه که در شبکه های حلقوی به کار می رود ، از انواع روش دسترسی به خط است . 

● MAU : 

وسیله ای مانند هاب ، اما در شبکه های حلقوی به کار می رود . 

● Novell Netware : 

نوعی سیستم عامل برای شبکه . 

● Unix : 

نوعی سیستم عامل برای شبکه . 

● Windows NT Server & Windows ۲۰۰۰ Advanced Server : 

نوعی سیستم عامل برای شبکه . 

● Search Engine : 

موتور جستجو . 

● معماری شبکه : 

به ترکیبی از استانداردها ، پروتکل ها و توپولوژی ها معماری شبکه می گویند .

برگرفته شده از پایگاه آفتاب

/ 0 نظر / 5 بازدید